حفاظ شاخ گوزنی در تجریش

حفاظ شاخ گوزنی بوته ای  ساده و خاردار در تجریش ، حفاظ شاخ گوزنی آبشاری ساده و سر نیزه ای در تجریش  ، حفاظ شاخ گوزنی طرح  نخل مرداب در تجریش  ،  حفاظ لیلیوم در تجریش  ، حفاظ مدل  پای مرغی شاخ گوزنی در تجریش  ، حفاظ نیزار شاخ گوزنی در تجریش  ، حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع 50 سانتی متر ، 60 ، 70 ، 80 ،90 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 ، 140  و 150 سانتی متر در تجریش  ، ساخت انواع حفاظ  فرفورژه با میلگرد سایز 8 تا 14 سانتی متر و نصب انواع حفاظ شاخ گوزنی در تجریش